Madame Manet

Redactie & coaching

Teksten winnen aan kracht door er geduldig aan te schaven. De ene keer is een spellingcorrectie voldoende, de volgende keer gaat een tekst volledig op de schop. Judith heeft veel ervaring als (eind)redacteur en schrijfcoach. Op deze pagina vindt u een paar voorbeeldprojecten.

Schrijfcoaching

Centrum voor Landbouw en Milieu

Nieuwe medewerkers leren hoe ze sneller en efficiënter kunnen schrijven. Het gaat dan om artikelen, persberichten en rapporten.

Windesheim Flevoland

Studenten coachen bij het schrijven van hun scriptie. Daarnaast lessen schrijfvaardigheid ontwikkelen en geven voor studenten van verschillende opleidingen.

Centrum voor Communicatie en Journalistiek

Freelance docent Redigeren & Informatief schrijven.
In company trainingen verzorgen voor o.a. de gemeente Amsterdam, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het CBS.

Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht

Gastdocent zakelijk schrijven voor de afdeling Art & Economics. Studenten leren hoe ze brieven moeten schrijven, persberichten en offertes.

Universiteit Utrecht

Freelance docent bij het Studenten Service Centrum. Basisartsen leren hoe ze een sollicitatiebrief en cv moeten schrijven.

Eindredactie

Mme Manet

Redactie van een omvangrijke kunsthistorische roman. Meer informatie

Taalcentrum VU

Zakelijke teksten redigeren voor zeer verschillende opdrachtgevers, zoals de Vrije Universiteit, Dela, Delta Lloyd, TNO.

TU Delft

Schrijven en redigeren van ingezonden artikelen voor DEMO Magazine.

Zsana

Veen Magazines
Eindredactie van een tijdschrift over medische ontwikkelingen, achtergronden en nieuws.

Diversen

(Eind)redactioneel werk deed Judith verder onder meer voor:

  • overheidsinstanties (gemeente Utrecht, Nieuwegein, Amsterdam);
  • universiteiten en kennisinstellingen (TU Delft, TNO, VU);
  • zorgpraktijken (Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën, psychologenpraktijk Koekkoek & Co);
  • bedrijven (o.a. Fair Trade Original, Ballast Nedam);
  • publiekstijdschriften (o.a. De Humanist, wandelkrant Te Voet, Arts & Auto).